• Sidasih Yoga

MediYoga

Uppdaterat: feb 19Boka privata klasser, online eller för hembesök. Antingen individuellt eller i grupp. Se pris under Tjänster.


Jag är utbildad i basmedicin och diplomerad MediYoga instruktör 2020.


MediYoga är en lugnare terapeutisk yogaform som används inom hälso-och sjukvården.


Den är forskningsbaserad och genom kliniska utvärderingar ständigt utveckla, reglera och kvalitetssäkra. Det är en body-mind, helhetsträning, som möjliggör förbättring av tillstånd oavsett diagnos, kön och ålder. Syftar till att öka balans, bl.a genom bättre sömn och minskar stressymptom och förbättrar hälsan både fysisk, psykiskt och emotionellt.


De centrala teknikerna som används är träning i kroppsmedvetenhet, självkännedom, självmedkänsla och fokusträning. Detta görs genom att kombinera andning, rörelser, avslappning och meditation.


Mer info om MediYoga och forskning hittar ni på www.mediyoga.se


24 visningar0 kommentarer